طتز-شوخی-جک جهرم و حومه (که تمام جهانه!)
 

تعبیر خواب [زیر نظر استاد]

بنا به تقاضای های متعدد همشهریان عزیز جهت تعبیر خوابها و رویاهای طلایی و کابوسهایشان،استاد اعظم تصمیم به تعبیر برخی از خوابها بر حسب موضوع نموده اند که در ذیل ملاحظه می گردد :

ماشین

 هرکس در خواب ببیند ماشین سوار شده، اگر زانتیا باشد به مکنت می‌رسد و اگر پژو باشد به دولت.

اگر پیکان به خواب ببیند،سریع پارک کند و از خواب  بیدار شود.

 اگر ۴۰۵ به خواب بیند عنقریب در بیداری خودرویش آتش گیرد.

اگر مدیری  یا مسئولی خود را بر پاترول سوار بیند،رویای طلایی دیده و نماینده مجلس شود و اگر از عوام ناس و مردم عادی این خواب بیند اضغاث احلام است. اما اگر عامی خود را با مدیری در پاترول سوار بیند به زودی کارش بالا گیرد و به رفعتی رسد که گفته اند از دولتی گل آب پای راجونه هم می رود.

اگر در خواب پراید بیند، صدقه دهد که زودا تصادف کند و اگر در خواب ببیند سوار اتوبوس است، خارج ایستگاه ،تقاضای پیاده شدن نکند که نکبت است.

اگر خودروی خود را در خواب ژیان بیند در بیداری تا ابد الدهر در همان فلاکت موروثی بماند و به هیچ وجه از آن نرهد.

اگر خود را در خواب سوار بر ماشین در حال دوندگی از این اداره به آن اداره بیند،کارت سوخت در پمپ بنزین به جای نهد و رندان آن را ببرند.

اگر بیند که با الاغ ،گله گوسفند یا نیسان گاوی تصادف کرده، رویای صادقه دیده آن تصادف به زودی به وقوع پیوندد و سر و دستش بشکند یا بمیرد مگر آن که چبش بزرگی را(در حد یک میلیون تومان) قربانی کند.

همچنین اگر صاحب ماشینی در خواب بیند که ماشین ندارد و بسیار مغموم و مفلس است  با سِکل یا عابر پیاده ای تصادف کند و ماشینش را در پارکینگ راهنمایی بخوابانند .

اگر خود را در حال مسافرکشی بیند نشان آن است که خانه و خانمان بر سر دیه از کف بدهد.

اگر در خواب بیند که در یک قرعه کشی ماشین برنده شده یحتمل پرخوری کرده است که این خوابهای پریشان می بیند.

اگر خود را در حال لایی کشیدن در جاده و خیابان ببیند، فردا روز عکس و قبض جریمه دوربین کنترل سرعت به دستش رسد.

اگر در خواب خود را سوار بر پرشیا و سمند دید به زودی رئیسی، وزیری ویا حداقل معاونی خواهد شد و اگر مفلسی این خواب بیند به رانندگی«خودرو خدمت» مفتخر  شود و با آن به عشق و حال رود.

اما ابن زیاد گفته است دیدن ماشین در خواب جز برای صاحبان نیسان،بنز و اهل دولت نشانه بدبختی باشد.

ابن احمد نیز دیدن ماشین در خواب را بر 7 وجه تعبیر نموده است:قضا و بلا، قبض جریمه ،کارت سوخت، نمایندگی، بیمه، تصادف،دیه.

 

تلوزیون

اگر مقامی، مسئولی ، وکیلی،مشاور پیری یا جوانی،معاونی یا مدیر انجمنی در جهرم در خواب ببیند یک نفر کانال تلویزیون را با کنترل عوض می‌کند، نشانه ی آن باشد که در جهرم اوضاع تغییر خواهد کرد. سعی کند کنترل را از دست او بگیرد و کانال چهار را بزند که تغییرات در جهت خواص فرهیخته و مجاز غیر مطرود(!) باشد.

اما اگر در خواب خود را در حال تماشای بی بی سی و صدای آمریکا دید نشان آن باشد که به وزارت یا ریاست و معاونتی رسد و کانال های دنیا کوس رسوایی های اقتصادی،سیاسی و گاف های فرهنگی او را عالمگیر کنند و لیکن تا زمانی که به رسوایی اخلاقی نکشیده از اینان باک نیست که گفته اند بدنامی وشهرت به از گمنامی و نیک نامی است. چو آن فرزانه ی جهرمی که خود و هموطنانش را از امم بلاد اسلامی در زمان امیرالمومنین برتر دانست. یا آن دیگری که در سخنانش فرمود:«مردم جهرم در برابر دشمنان کشور ویسادن، ویمیسند و وی خواهندسید.» اخیراً هم که یک رئیس تعداد افراد شرکت کننده در یک مسابقه را برابر با تعداد آثار ارسالی دانسته است،غافل از اینکه برای این مسابقه هر فرد  می توانسته اِن تا اثر بفرستد!

اما اگر خود را در حال تماشای پی ام سی و فارسی وان و این قبیل کانالها دید، از اهل و عیال جفا بیند و همین روزها وی را از خانه برون خواهند کرد که این را به دوتا شدن شلوار و خیال تجدید فراش رسمی و غیر رسمی تعبیر کرده اند. و اگر این خواب را عزبی بیند به زودی به فتّان یا فتّانه ای گرفتار شود که مطابق میل خانواده نیست و از وی نرهد. به همین ترتیب اگر  زن در خواب ببیند شوهرش مشغول عوض کردن کانالها یا تماشای این کانالهاست، هوو سرش می‌آید. اگر شوهرش دو بار کانال تلوزیون عوض کرد در بیداری یکی از شلوارهای شوهرش را بسوزاند و خاکسترش را در قابلمه شام بریزدتا بلای دوم مرتفع شود. اما اگر بیشتر از دو بار کانال عوض کردُ ُچاره ندارد و باید خاک دیگری بر سرش بریزد.

همچنین اگر خود را در حال تماشای کانال های ام بی سی مالیژیا ،دوبی وان، یا جِم کلاسیک دید ،به زودی مالی به کف آرد و رحل اقامت در یکی از بلاد خارجه  افکند و مشغول حال وحول شود.  

اگر هم خود را مشغول تماشای کانال های سیمای ملی بیند،نشانش همان باشد و به چیزی نرسد.

 

خارش

دیدن این خواب بسیار ظریف و تعبیر آن مقوله ای نیازمند دقت و امعان نظر می باشد. اگر در خواب بیندکف پایش می خارد، به راه دور خواهد رفت. هرچه بخاراند راه کوتاهتر می‌شود، تا آنجا که در نهایت سفر کنسل شود.

اما اگر در خواب بیند که کف دست راستش می خارد باید روی سر کچلی بمالد تا پول گیرش بیاید. اما اگر کف دست چپ می خارد به سر کسی نمالد، چون اتفاقی نمی‌افتد. خارش کف دست چپ در خواب به هیچ ترتیب در بیداری فایده ندارد.

اما هرکس در خواب بیندکف دستش به طور کلی میخارد، معلوم است که کلاً تنش می‌خارد. تلفن‌های مشکوک را جواب ندهد و هرکس در زد بگوید «کسی خانه نیست»، بلکه بلای خارش مرتفع گردد. در غیر این صورت خونش هدر است.

 

  نوشته شده در  پنجشنبه سوم شهریور ۱۳۹۰ساعت   توسط zenoun  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM